2 windmolens in de
Ondernemingspolder
in Brielle

2 windmolens
in de Ondernemings- polder in Brielle

Het idee

De Ondernemingspolder is een locatie die is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland als geschikte locatie voor de realisatie van windenergie. In 2018 heeft de gemeente Brielle een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland om zelf de opgave voor windenergie in de Ondernemingspolder te faciliteren.

De lokale ondernemers Rodenburg en Dabagian (hierna: initiatiefnemers) zijn voornemens om twee windturbines te realiseren in de Nieuwe Ondernemingspolder in de gemeente Brielle. De windturbines worden geplaatst op de gronden van de initiatiefnemers. Deze zijn gelegen aan de weerszijden van de Brielse Brug (N57).

Windproject Brielse Brug zal bestaan uit twee windturbines met een gezamenlijk vermogen van maximaal 15 MW. Het uitgangspunt is een opgesteld vermogen van 5 tot 7.5 MW per windturbine. Hiermee zal Windproject Brielse Brug waarschijnlijk tussen 40 en 50 GWh aan elektriciteit kunnen opwekken. Dat staat gelijk aan 16.000 tot 20.000* huishoudens.

 

* Op basis van de aanname dat een huishouden gemiddeld 2479 kWh per jaar verbruik

Aantal windturbines:
2

Opbrengst per jaar:
ca. 45 GWh

Aantal huishoudens:
ca. 18.000

Verslag inloopavond 12 februari 2024

Maandag 12 febuari jl. heeft een inloopavond plaatsgevonden in dorpscentrum de Gaffelaar in Zwartewaal over het vergunningsproces van...

Inloopavond op 12 februari

De initiatiefnemers van windproject Brielse Brug willen u van harte uitnodigen voor een inloopavond op 12 februari aanstaande....

De achtergrond

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Het realiseren van windenergie is een actueel thema binnen Voorne-Putten. De provincie Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om 735,5 MW aan windmolens te plaatsen binnen de provincie.