Verslag inloopavond 12 februari 2024

Maandag 12 febuari jl. heeft een inloopavond plaatsgevonden in dorpscentrum de Gaffelaar in Zwartewaal over het vergunningsproces van Windproject Brielse Brug. Gemeente Voorne aan Zee, Pondera, DCMR, GGD Rotterdam-Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en energiecoöperatie Voorne Putten Energie waren aanwezig om in gesprek te gaan met omwonenden. Bezoekers konden rondlopen en vragen stellen aan de deskundigen van de verschillende organisaties. Tijdens de avond was het mogelijk om met alle aanwezige deskundigen een persoonlijk gesprek te voeren. Er zijn gesprekken gevoerd over o.a. het vergunningsproces, het indienen van zienswijzen, mogelijke geluidsoverlast en gezondheid. Op een scherm waren ook visualisaties te zien hoe de windmolens zichtbaar worden vanaf verschillende plekken in de omgeving. Deze visualisaties zijn ook hier terug te vinden. Het kaartmateriaal wat tijdens de avond door Pondera is gepresenteerd is terug te vinden op deze website onder het kopje ‘de windturbines’.

We willen de aanwezige bewoners bedanken voor hun komst. Heeft u vragen naar aanleiding van de avond? Stuur dan een mail naar info@windprojectbrielsebrug.nl of vul het contactformulier in. Als u een zienswijze wilt indienen of vragen heeft over de vergunningsprocedure adviseren wij u om contact op te nemen met gemeente Voorne aan Zee.