Visualisaties

Windturbines zijn vanwege hun afmetingen en bewegende rotorbladen zichtbaar in het landschap. Om effecten inzichtelijk te maken zijn er visualisaties gemaakt vanaf diverse punten en afstanden in de omgeving.
De visualisaties kunnen hier bekeken worden.

Hoe maken we de visualisaties?

 1. Maken van 360 graden bolfoto’s:Met een spiegelreflexcamera, statief en roundshot wordt in 30 richtingen foto’s gemaakt op 1,8 meter hoog (zodat ze op ‘ooghoogte’ lijken). Deze 30 foto’s worden samengevoegd tot een 360 graden bolfoto.
 2. Uitlijnen van de 360 graden bolfoto:
  1. De positie (coördinaten) waar de 360 graden bolfoto is gemaakt, wordt op een kaart aangegeven in het programma windPRO
  2. Hoogte-informatie van het gebied wordt toegevoegd aan het model (bijv. Actueel Hoogtebestand Nederland)
  3. Referentiepunten in de omgeving die zichtbaar zijn op de foto (zoals schoorstenen, flatgebouwen, etc.) worden toegevoegd voor controle in windPRO. De locatie en hoogte van deze punten worden op de kaart aangegeven.
  4. Op de bolfoto wordt de positie van diezelfde referentiepunten aangegeven. Doordat het model nu weet waar de referentiepunten op de foto zich precies bevinden op de kaart, kan worden bepaald hoe de 360 graden foto precies is gemaakt. Hiermee worden de locatie, hoogte en oriëntatie van de horizon gevonden en kunnen de windturbines goed worden geplaatst.
 3. Modelleren van de windturbines:
  1. In het windPRO model wordt een bestaand windturbinetype gebruikt die lijkt op de turbine die waarschijnlijk geplaatst zal worden. Zo heeft het model een vergelijkbare hoogte en mastdikte.
  2. De windturbines worden door windPRO gemodelleerd in de bolfoto. De dimensies van de windturbine in de bolfoto wordt door windPRO gemodelleerd aan de hand van de afstand tussen de locatie waarvan de foto is gemaakt en de locatie van de windturbine. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van perspectief. De hoogte van de windturbines ten opzichte van de horizon wordt bepaald door de toegevoegde hoogte-informatie. Dit zorgt voor een zeer realistische weergave van het formaat van de windturbine.
  3.  Ten slotte voegen we in Photoshop de laatste details toe aan het model. Zo plaatsen we bijvoorbeeld nog bomen en struiken voor de turbine die door windPRO nog niet op de goede plek stonden. Daarnaast zorgen we dat wolken en mist aansluiten bij de foto’s die we hebben gemaakt.

Uitgangspunten visualisaties

In de visualisaties van de windturbines van Windproject Brielse Brug is uitgegaan van het windturbinetype Vestas V162. De rotordiameter is in het visualisatiemodel in windPRO vergroot naar 162 meter. De windturbines zijn gevisualiseerd met een ashoogte van 149 meter. De maximale hoogte (tiphoogte) van de windturbines in de visualisatie bedraagt 235 m.