Privacyverklaring

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.), gevestigd in Zwartewaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.windprojectbrielsebrug.nl 
Maasdijk 18, 3238 LB Zwartewaal
info@windprojectbrielsebrug.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@windprojectbrielsebrug.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.)) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden van bewaring

Voor- en achternaam

Onbepaalde tijd

Verzenden van nieuwsbrief; contact opnemen

Adresgegevens

Onbepaalde tijd

Verzenden van nieuwsbrief; contact opnemen

Telefoonnummer

Onbepaalde tijd

Verzenden van nieuwsbrief; contact opnemen

E-mailadres

Onbepaalde tijd

Verzenden van nieuwsbrief; contact opnemen

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) deelt uw gegevens niet met derden.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@windprojectbrielsebrug.nl

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Windproject Brielse Brug B.V. (i.o.) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@windprojectbrielsebrug.nl