Windproject in cijfers

Aantal windturbines: 2
Ashoogte*:  130-160 meter
Rotordiameter:  140 – 164 meter
Tiphoogte:   215 – 230 meter
Geschatte opbrengst: 45 – 50 GWh

De afmetingen van de turbines die je hierboven ziet, zijn als bereik aangegeven. Dit doen we omdat de vergunningsaanvraag flexibel is. Dit wil zeggen dat er een bandbreedte aan afmetingen wordt opgegeven waar toekomstige windturbines binnen moeten vallen. Deze flexibiliteit in afmetingen is nodig omdat:

  • Er nog een aanbesteding moet plaatsvinden voor de leverancier en het type windturbine. Het is wenselijk dat er dan verschillende type turbines (met elk eigen afmetingen) mee kunnen doen. Bij de aanbesteding zal niet alleen naar hoogte en opbrengst worden gekeken maar bijvoorbeeld ook naar de hoeveelheid geluid die een turbine maakt. Het is verstandig om verschillende opties open te laten zodat er nog voldoende keuze is in windturbinetype.
  • Daarnaast kan het gebeuren dat een type windturbine niet meer wordt gemaakt of geleverd. Als de vergunning is aangevraagd op dat type turbine is de vergunning dan niet meer bruikbaar en moet er opnieuw een vergunning worden aangevraagd omdat er niet meer kan worden voldoen aan de eisen van de vergunning. Om dit te voorkomen is het verstandiger om een bereik te gebruiken in plaats van de afmeting van een specifiek turbinetype.

Let op: dit betekent niet op voorhand dat er wordt gekozen van een turbine van 230m tiphoogte. De uiteindelijke turbineafmetingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en prijs van turbinetypes en de resultaten van de uiteindelijke energie opbrengstberekeningen. De energie opbrengstberekeningen zijn ook afhankelijk van eventuele productieverliezen door maatregelen om aan de afgesproken normen voor geluid en slagschaduw te voldoen. Deze productieverliezen zijn weer afhankelijk van het gekozen turbinetype.

Het bouwen van een windturbine kost ook energie. Deze energie bestaat onder andere uit het winnen en verwerken van grondstoffen (zoals staal en beton), de transport om de onderdelen op locatie te krijgen en de energie die machines verbruiken om de windturbine te maken en op te bouwen. Na ongeveer een half jaar heeft een windturbine deze energie gecompenseerd. Na dit halve jaar draagt een windturbine dus bij aan de groene energievoorziening.

Gemiddeld draait een windturbine 20 tot 25 jaar. Na afloop wordt de turbine afgebouwd en worden alle materialen zoveel mogelijk gerecycled.

 

*Let op: de afmetingen van de windturbines zijn begin 2024 veranderd in overleg met het bevoegd gezag. Onderstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 februari 2024. De grootste wijziging waren de as- en tiphoogte, deze waren in de vergunningsaanvraag in juli 2022 nog als volgt: ashoogte 149-167 meter & tiphoogte 130-149 meter.