Windproject in cijfers

Aantal windturbines: 2
Ashoogte:  149 – 167 meter
Rotordiameter:  149 – 164 meter
Tiphoogte:   230 – 249 meter
Geschatte opbrengst: 45 – 50 GWh

De afmetingen van de turbines die je hierboven ziet, zijn aangegeven als een bandbreedte. Dit is omdat de vergunningaanvraag ook zal worden aangevraagd als een flexibele aanvraag. Dit wil zeggen dat er een bandbreedte aan afmetingen wordt opgegeven waarbinnen de daadwerkelijk te realiseren windturbines binnen moeten vallen. Deze flexibiliteit in afmetingen is nodig omdat:

  • Voor de aanbesteding is het zeer wenselijk dat er verschillende leveranciers en/of verschillende type turbines mee kunnen doen aan de aanbesteding. In het geval de keuze nu al wordt gemaakt voor één bepaald type turbine met specifieke afmetingen, dan is er voor de initiatiefnemers op voorhand al een slechte positie bij de aanbesteding. Immers de gekozen leverancier kan dan de hoofdprijs vragen voor die bepaalde type turbine waar de vergunning voor is afgegeven;
  • Daarnaast is een vergunning niet meer bruikbaar in het geval het bepaalde type windturbine, waarvoor een vergunning is verleend, door een leverancier uit productie wordt genomen. Immers kan er dan niet meer worden voldaan aan de eisen van de vergunning.

Let op: dit betekent niet op voorhand dat er wordt gekozen van een turbine van 249m tiphoogte. De uiteindelijk te kiezen turbineafmetingen is afhankelijk van de beschikbaarheid en prijs van turbinetypes en de resultaten van de uiteindelijke energie opbrengstberekeningen. De energie opbrengstberekeningen zijn ook afhankelijk van eventuele productieverliezen door maatregelen om aan de afgesproken normen voor geluid en slagschaduw te voldoen. Deze productieverliezen zijn weer afhankelijk van het gekozen turbinetype.

Na het indienen van de omgevingsvergunning bij de gemeente Brielle, wordt er dus nog een keuze gemaakt in het definitief te realiseren windturbinetype en de bijbehorende afmetingen. Dit staat nu nog niet vast.

Het bouwen van een windturbine kost ook energie. Deze energie bestaat onder andere uit het winnen en verwerken van grondstoffen (zoals staal en beton), de transport om de onderdelen op locatie te krijgen en de energie die machines verbruiken om de windturbine te maken en op te bouwen. Na ongeveer een half jaar heeft een windturbine deze energie gecompenseerd. Na dit halve jaar draagt een windturbine dus bij aan de groene energievoorziening.

Gemiddeld draait een windturbine 20 tot 25 jaar. Na afloop wordt de turbine helemaal afgebouwd worden alle materialen zoveel mogelijk gerecycled.