Participatie

Eigendomsparticipatie

De lokale gemeenschap kan voor 25% eigenaar worden van het windproject. Om dit te organiseren, wordt er gezocht naar een samenwerking met een lokale energie coöperatie. Deze samenwerking is bedoeld om er voor te zorgen dat er een rendement kan worden uitgekeerd op het geld dat leden van de coöperatie investeren.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om financieel te participeren. Op het moment dat dit mogelijk wordt, zal dit via verschillende kanalen worden gecommuniceerd. Zeker weten dat u op de hoogte blijft? Stuur dan een mailtje naar info@windprojectbrielsebrug.nl en ontvang updates over het project.

Gebiedsfonds

Naast de mogelijkheid voor eigendomsparticipatie, wordt er ook een gebiedsfonds opgericht. Met het gebiedsfonds kunnen maatschappelijk verantwoorde projecten worden ondersteund die maximaal ten goede komen aan de inwoners en bedrijven in de omgeving. Landelijk is met NWEA (de Nederlandse WindEnergie Associatie) afgesproken om € 0,40 – € 0,50 /MWh in te leggen in een lokaal gebiedsfonds. De eigenaren (ofwel exploitant) van Windproject Brielse Brug willen meer bijdragen dan in deze afspraak is vastgelegd. Daarom zullen zij gedurende de hele looptijd van het project het gebiedsfonds vullen met een bedrag van € 1,00 /MWh (0,10 euro cent/ kWh). Het precieze bedrag dat aan het fonds wordt gegeven is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt maar zal waarschijnlijk rond de € 45.000,- per jaar zijn.

De betrokkenheid van de omgeving bij een omgevingsfonds is anders dan eigendomsparticipatie. Om te kunnen profiteren van het energieproject via het gebiedsfonds, hoeven omwonenden niet te investeren in het duurzame energieproject. Hierdoor dragen de omwonende geen financiële risico’s. Bovendien is het gebiedsfonds toegankelijk voor alle omwonenden en niet voor alleen omwonenden met mogelijkheden tot investeren.

Het gebiedsfonds zal worden beheerd door een groep of commissie die bestaat uit mensen die in de omgeving van het project wonen (voormalige gemeente Brielle). Verdere invulling met betrekking tot de invulling van het gebiedsfonds zal in een later stadium volgen.