Participatie

Eigendomsparticipatie

De lokale gemeenschap kan voor 25% eigenaar worden van het windproject. Om dit te organiseren, wordt er gezocht naar een samenwerking met een lokale energie coöperatie. De keuze voor de lokale energie coöperatie is nog niet definitief gemaakt.

Het uitgangspunt van een samenwerking met een lokale energie coöperatie is dat er een rendement op het geïnvesteerde vermogen terugvloeit naar de leden van de coöperatie die investeren.

Op het moment dat het mogelijk is om financieel te participeren, zal dit via verschillende kanalen worden gecommuniceerd.

Gebiedsfonds

Naast de mogelijkheid voor eigendomsparticipatie, wordt er ook een gebiedsfonds opgericht. Met het gebiedsfonds kunnen maatschappelijk verantwoorde projecten worden ondersteund die maximaal ten goede komen aan de inwoners en bedrijven in de omgeving. De initiatiefnemers zullen gedurende de hele looptijd van het project het gebiedsfonds vullen met een bedrag van € 1,00 /MWh (0,10 euro cent/ kWh). Hierin gaat Windproject Brielse Brug boven het richtbedrag van € 0,40 – € 0,50 /MWh van de NWEA. Het precieze bedrag dat vrijkomt is afhankelijk van de uiteindelijke elektriciteitsopwek, maar zal waarschijnlijk rond de € 45.000,- per jaar bedragen.

De betrokkenheid van de omgeving bij een omgevingsfonds is anders dan eigendomsparticipatie. Om te kunnen profiteren van het energieproject via het gebiedsfonds, hoeven omwonenden niet te investeren in het duurzame energieproject. Hierdoor dragen de omwonende geen financiële risico’s. Bovendien is het gebiedsfonds toegankelijk voor alle omwonenden en niet voor alleen omwonenden met mogelijkheden tot investeren.

Het gebiedsfonds zal worden beheerd door een entiteit die bestaat uit inwoners van de gemeente Brielle. Verdere invulling met betrekking tot de invulling van het gebiedsfonds zal in een later stadium volgen.