Verklaring geen bedenkingen aangenomen

Op 8 januari 2024 is tijdens de raadsvergadering van Voorne aan Zee besloten een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor windproject Brielse Brug’ af te geven. Daarbij worden de benodigde besluiten gezamenlijk ter inzage gelegd. De ontwerpbesluiten zullen 6 weken lang ter inzage worden gelegd, van vrijdag 19 januari 2024 tot en met donderdag 29 februari 2024. In deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Dit is een belangrijke stap naar het verlenen van de omgevingsvergunning. Naar aanleiding van deze verklaring zal binnenkort een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

Let op: op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Door de Omgevingswet worden zaken rondom omgevingsvergunningen en het plaatsen van bijvoorbeeld een windmolen vanaf nu anders aangepakt dan hoe dit in het verleden gebeurde. Omdat de vergunningsaanvraag van Windproject Brielse Brug ruim vóór 1 januari 2024 is ingediend gaat het verlenen van de vergunning nog op de oude manier (volgens de oude wetgeving, dus niet volgens de Omgevingswet). We willen mensen die geïnteresseerd zijn in dit project of in het vergunningsproces graag aanmoedigen om informatie over de procedure op te zoeken op overheidswebsites zoals die van het Rijk, provincie of de gemeente. Daarnaast verwelkomen we u graag op de  informatiebijeenkomst. Daar kunt u ook vragen stellen aan medewerkers van de gemeente Voorne aan Zee die het vergunningsproces kunnen uitleggen.