Vergunningaanvraag

Naar aanleiding van de informatieavond op 20 juni 2022 hebben wij een belangrijke wijziging toegepast in de vergunningaanvraag die wij drie weken geleden hebben ingediend bij de gemeente Brielle. De belangrijkste wijziging ten opzichten van de eerder gecommuniceerde informatie is om de slagschaduw op slagschaduwgevoelige objecten tot een minimum te houden, om zo de hinder door slagschaduw op de omgeving te beperken. Er wordt in dit geval een maximale slagschaduwduur van 0 tot 1 uur per jaar gehanteerd in plaats van de wettelijke 6 uur. Er is gekozen voor 0 tot 1 uur, omdat het in werking stellen van een stilstandvoorziening voor de windturbine altijd enige vertraging op levert, waardoor het technisch vrijwel niet uitvoerbaar is om terug te gaan naar 0 uur per jaar ter plaatse van een woning waarvoor moet worden gemitigeerd. Deze 0-1 norm is ook opgenomen in de vergunningaanvraag met betrekking tot de eisen met slagschaduw. Hiermee zal deze norm verankert zijn aan de vergunningaanvraag.

Onder de definitie geluidsgevoelige objecten vallen woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.