Nieuws

Verslag inloopavond 12 februari 2024

Maandag 12 febuari jl. heeft een inloopavond plaatsgevonden in dorpscentrum de Gaffelaar in Zwartewaal over het vergunningsproces van Windproject Brielse Brug. Gemeente Voorne aan Zee, Pondera, DCMR, GGD Rotterdam-Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en energiecoöperatie Voorne Putten Energie waren aanwezig om in gesprek te gaan met omwonenden. Bezoekers konden rondlopen en vragen stellen aan de deskundigen van

Lees verder »

Inloopavond op 12 februari

De initiatiefnemers van windproject Brielse Brug willen u van harte uitnodigen voor een inloopavond op 12 februari aanstaande. Deze avond in Dorpscentrum de Gaffelaar is een onderdeel van de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten voor het windproject. De ontwerpbesluiten voor Brielse Brug liggen van 19 januari t/m 29 februari 2024 ter inzage. In deze periode

Lees verder »

Verklaring geen bedenkingen aangenomen

Op 8 januari 2024 is tijdens de raadsvergadering van Voorne aan Zee besloten een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor windproject Brielse Brug’ af te geven. Daarbij worden de benodigde besluiten gezamenlijk ter inzage gelegd. De ontwerpbesluiten zullen 6 weken lang ter inzage worden gelegd, van vrijdag 19 januari 2024 tot en met donderdag 29

Lees verder »

Bericht aan omwonenden

Beste omwonenden & geïnteresseerden, Naar aanleiding van de afgelopen periode willen wij graag inventariseren of er mensen zijn die in de naaste omgeving wonen en die persoonlijk in gesprek willen gaan over de plannen voor het windproject. Als u hier interesse in heeft, kan u een mail sturen naar info@windprojectbrielsebrug.nl of een bericht versturen via

Lees verder »

Inloopavond 21 november 2022

Op 20 september 2022 heeft een informatieavond plaatsgevonden over het project Brielse Brug. Tijdens deze avond heeft een groep direct omwonenden een verzoek gedaan voor een plenaire avond waarbij er voor de omwonenden de mogelijkheid was om vragen te stellen en hier antwoord op te krijgen. Naar aanleiding van dat verzoek is er op 21

Lees verder »

Inloopavond 20 september 2022

Op 20 september 2022 was er een inloopavond over de plannen van windproject Brielse Brug bestaande uit twee windturbines in de Ondernemingspolder én Zonnepark Seggeland. Om praktische redenen is ervoor gekozen dat er één informatieavond is georganiseerd waarin informatie over beide projecten gedeeld wordt. Het bijgevoegde document is een verslag met de belangrijkste bespreekpunten van de

Lees verder »

Vergunningaanvraag

Naar aanleiding van de informatieavond op 20 juni 2022 hebben wij een belangrijke wijziging toegepast in de vergunningaanvraag die wij drie weken geleden hebben ingediend bij de gemeente Brielle. De belangrijkste wijziging ten opzichten van de eerder gecommuniceerde informatie is om de slagschaduw op slagschaduwgevoelige objecten tot een minimum te houden, om zo de hinder

Lees verder »

Informatieavond 20 juni 2022

Op 20 juni 2022 was er een informatieavond over de plannen van windproject Brielse Brug, bestaande uit twee windturbines in de Ondernemingspolder. De avond werd geopend door wethouder dhr, André Schoon en daarna gestart met een algemene presentatie voor alle aanwezigen. Het bijgevoegde document is een verslag met de belangrijkste bespreekpunten van de avond. Mocht

Lees verder »