Nieuws

De achtergrond

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Het realiseren van windenergie is ook een actueel thema binnen Voorne-Putten. De provincie Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om 735,5 MW aan windmolens te plaatsen binnen de provincie.

Lees verder »